Jaarrapport economie en beurs 01 2023

In ons vorige rapport waarschuwden we voor inflatie en raadden we aan om cash aan te houden. Economen, waarvan de meeste voor banken werken, waren van mening dat de inflatieopstoot van eind 2021 van tijdelijke aard was. Logisch, bij de bank is het altijd het ideale moment om je geld te beleggen…

Intussen zijn we in de perverse situatie terechtgekomen waarbij de belangrijkste partijen in de oorlog in Oekraïne, met name de VS en Rusland, er schijnbaar alle belang bij hebben dat het conflict zo lang mogelijk duurt. De Europese burger krijgt de rekening en hoe hoger die wordt, hoe liever de VS en Rusland het hebben. De VS wordt immers de grote winnaar in het conflict. De economie van Rusland deed het aanvankelijk beter dan ooit tevoren, maar moet nu meer en meer, net zoals Hitler in WOII de duimen moest leggen voor de enorme productiecapaciteit van de VS, opboksen tegen een modernere versie van ‘The American Dream’ in de vorm van een enorme ‘gelddrukcapaciteit…’ Een langdurige patstelling staat in de sterren geschreven...

Het decennialang bijdrukken van geld kon zogezegd geen kwaad volgens de Monetaire Theorie, die in feite een uitvindsel is om geldcreatie te rechtvaardigen, want het zou niet tot inflatie leiden. De massale invoer van goedkope werkkrachten, waardoor de looninflatie, die een grote invloed heeft op de algemene inflatie, laag bleef, paste in dit duivels plan.

Als er zich echter een disruptie voordoet, dan blijkt al snel het verschil tussen theorie en praktijk. De oorlog in Oekraïne is dus niet de oorzaak van de stijgende rente als reactie op de inflatie, maar was wel de trigger. Beleggers hebben het geweten, vooral tech-aandelen stonden onder druk met zeer grote verliezen. Bij een stijgende rente, worden de toekomstige winsten namelijk minder waard en kapitaal aantrekken wordt duurder. Hogere grondstoffenprijzen en dito lonen doen de rest.

 

Wat brengt 2023?

Als het er nog heel slecht uitziet, dan zullen beurzen, die zes maanden vooruitlopen, zich zeer sterk herstellen, eenmaal de inflatieverwachtingen worden getemperd. De grootste winst zit in het initiële herstel en een stijging komt meestal, net zoals een daling, als een dief in de nacht. Langs de andere kant zullen de cijfers van het eerste en tweede kwartaal voor zowel negatieve als positieve verrassingen zorgen, afhankelijk van de diepte van de recessie. Een noodzakelijke recessie weliswaar om de inflatie in te dammen.

U kan de komende weken opnieuw stapsgewijs aandelen oppikken, mocht u dat nog niet gedaan hebben. Bij een beursherstel volgt wat later een economisch herstel en dat zal ons in 2023 voor nieuwe uitdagingen plaatsen, want dan zullen de grondstoffenprijzen alweer de pan uit swingen. Zo lopen we het risico dat we weer in dezelfde situatie terechtkomen.

Het conflict in Oekraïne zal echter ooit eens stoppen, of dan toch de grootschaligheid ervan. Laat ons hopen, maar tegelijkertijd het slechtste verwachten, want tot zolang zullen we volatiele beurzen blijven zien, doch beweeglijkheid staat ook gelijk aan kansen. Het afkicken van lage rentes en goedkoop geld, of zelfs gratis geld voor zij die aan de bron zitten en jammer genoeg zijn dat niet u en ik, zal enige tijd vragen en niet iedereen zal het overleven. De geduldige, risicoschuwe belegger die leeft echter het langst.

Op dit moment (02-2023) zijn er echter nog tal van koopjes te doen, na een barslecht 2022. We verwachten dat de hoge inflatie nog iets langer zal aanhouden begin 2023, maar dan veel sneller zal afnemen dan verwacht en dit zal een stimulans zijn voor de beurzen wereldwijd. Doch, hoe langer de inflatie aanhoudt, hoe erger het wordt door allerlei zelfversterkende effecten, dus vooraleer de daling van de inflatie zich inzet, kunnen we eerst nog eens een daling zien van de beurzen als reactie op de kwartaalcijfers van 2022 Q4 en 2023 Q1. De inflatie zal dus zichzelf oplossen en misschien krijgen we zelfs even deflatie-alarm.

De kans is echter groter dat deflatie zich na een volgende ronde van prijsstijgingen voordoet, in een later stadium van de economische cyclus of beter gezegd van de cyclus van de geldhoeveelheid, want de marge van de centrale banken zal steeds kleiner worden na vele jaren gebruik gemaakt te hebben van de gelddrukpersen.

Aandelen kopen ja, maar houd meer cash aan dan normaal. Overheidsschulden lopen verder op maar het opkopen van obligaties door de ECB wordt verder afgebouwd, want de rente weer kan doen stijgen op termijn.

 

Later een heel goed pensioen; dat is wat de beurs voor u zou moeten betekenen. Als je de beurs ziet als een instrument om snel rijk te worden, dan zou u al snel het tegenovergestelde kunnen overkomen. De strategie die u toepast is belangrijker dan het instapmoment, vandaar dat de Hovertronic-methode, een eenvoudige strategie die u zelf kan toepassen zonder de helft van uw rendement te zien verdwijnen aan commissies, u zeker verder kan helpen.

 

Of u staat op het punt om een investering/belegging te doen maar u kan wel een second opinion gebruiken?

 

Of u wilt maximaal profiteren van de recente koersdalingen?

 

Maak een afspraak via jurgen@vanhover.be Een eerste gesprek is gratis!