Jaarrapport economie en beurs 01 2024

De inflatie bleef ook doorheen 2023 hardnekkig aanwezig. Oplopende geopolitieke spanningen, verstoorde aanvoerroutes, prijsafspraken die slechts jaarlijks herzien worden en doorrekenkosten (hoe langer inflatie aanhoudt, hoe meer ze zichzelf gaat versterken) lagen aan de basis. Dan is er nog de monopolisering van de markten, waardoor bedrijven steeds meer in staat zijn hun marktmacht te vertalen in hogere prijzen. Een niet te onderschatten evolutie waar politici niet teveel over communiceren, daar ze deze monopolisering veelal zelf gefaciliteerd hebben… Daarnaast zijn er nog de vergrijzing, de krimpende beroepsbevolking en de energie-transitie, die allen in koor de inflatie aanwakkeren.

Hierdoor anticiperen de markten steeds minder op een rentedaling. Rentegevoelige aandelen betalen het gelag en de meeste aandelen zijn nu eenmaal in meerdere of mindere mate rentegevoelig, denken we maar aan vastgoed en technologie-aandelen. Het risico voor de markten bestaat dan ook uit het te lang hoog houden van de rente door de centrale banken. Immers reageert de economie op eerdere rentestijgingen met heel wat vertraging waardoor inflatie plots kan omslaan in deflatie, zoals in China, waar ze ook met een vastgoedcrash af te rekenen hebben; subprime 2.0. De zachte landing waar iedereen op hoopt kan dus iets minder zacht uitvallen dan verwacht. Mocht er toch een zachte landing komen, dan zal meteen weer de inflatie aanwakkeren…

We dienen hierbij op te merken dat de verdere monopolisering en enorme machtsconcentratie die hier mee gepaard gaat, uiteindelijk zal neigen naar een ‘duurzame vorm van stagflatie’. Hiermee wil ik zeggen dat stagflatie, een tragere economische groei tegenover een duurder leven, het doel op zich is geworden van de machtigen der aarde. Ons geld zal steeds meer vloeien naar dezelfde bedrijven die steeds meer de prijs zullen bepalen in het nadeel van de consument en KMO’s. De aloude wet van vraag en aanbod wordt dus stilaan ontbonden. De overheden, die steeds bereid waren om bij te springen waar nodig, komen door de hogere rentes in een spagaat te staan. Geld lenen is een pak duurder geworden en dat zal druk zetten op de budgetten en overheidsinvesteringen. De centrale bank, die haar macht blijft vergroten en steeds meer ‘de bank van hier’ wordt, heeft eveneens minder speelruimte gekregen daar bijkomende stimulering de inflatie weer dreigt aan te wakkeren.

 

Wat kunnen we in 2024 verwachten?

Volatiliteit zal de markten overheersen waarbij by the dip de aangewezen strategie zal zijn. Houd rekening dat de aanhoudende hoge rente vroeg of slaat slachtoffers zal eisen. Enkele beursgenoteerde ondernemingen zullen het niet halen of zullen sterk verwateren door creatieve kapitaaloperaties en aandelen-emissies, met sterk lagere koersen als gevolg. By the dip maar beperk ook u verliezen. Sterke dividend-aandelen mogen aangehouden worden. Let wel: volatiliteit wil zeggen dalende én stijgende koersen. Eenmaal er meer rentedalingen in het verschiet liggen kan het hard gaan. De consument blijft voorlopig sterk, doch zijn de effecten van hogere rentes nog niet helemaal doorgesijpeld in de economie. Langs de andere kant kan een herstel van de Chinese beurzen in 2024 het wereldwijde marktsentiment positief beïnvloeden.