Hovertronic, een nieuwe kijk op geneeskunde!

Een half miljoen mensen zijn chronisch ziek en zitten al meer dan een jaar thuis! Meer dan 1 miljoen mensen slikken antidepressiva. Ondanks onze ‘uit de middeleeuwen verheven geneeskunde’ zijn nog nooit zoveel mensen ziek geweest. Wat is er aan de hand en waarom is Hovertronic een antwoord?

 

Beweren dat de klassieke geneeskunde zich richt op symptoombestrijding is een open deur intrappen. Er zijn veel cijfers voorhanden over de frequentie en toename van allerlei aandoeningen maar men stelt zich zelden de vraag naar het waarom. Dit gegeven op zich wekt enige argwaan. De gezondheidsadviezen die verspreid worden in de media zijn meestal ontoereikend en zelfs totaal naast te kwestie. Na een doktersbezoek, dat bijna nooit langer dan 15 minuten duurt, weet men perfect… welke pillen men moet nemen.

 

Ook valt op dat de meeste artsen en ziekenhuizen blijven vasthouden aan de cartesiaanse organisatie waarbij alle afdelingen met hun specialisaties gescheiden zijn van elkaar, niet alleen fysiek maar ook mentaal. Het online kunnen raadplegen van een dossier door verschillende artsen en specialisten is een stap vooruit, maar de weg is nog lang om tot een holistisch geneeskundig model te komen, waarbij niet alleen de scheiding tussen lichaam en geest wordt opgeheven, maar ook afbakening tussen de organen en vele aandoeningsvormen. Deze afbakening is uiteraard het gevolg van de specialisatie en de enorme vooruitgang die geboekt werd in de geneeskunde, maar we zijn op een punt gekomen dat we deze moeten herbekijken, daar veel aandoeningen een gemeenschappelijke oorzaak hebben.

 

Laat ons even de (gemeenschappelijke) kenmerken opsommen van de meeste aandoeningen. 

De meeste kwalen zijn het gevolg van ontstekingsprocessen. Aan de basis ligt veelal een hyperactief zenuwstelsel en immuunsysteem, m.a.w. een verstoorde balans tussen het sympathisch en parasympathisch zenuwstelsel. De oorzaak hiervan is vrij duidelijk: stress, (latente) depressie en slapeloosheid. Anders gezegd: de moderne mens heeft het moeilijk om een tevreden bestaan te leiden. Dit, niet onbelangrijk, omdat hij in een ziekmakende, psychogene omgeving leeft.

 

Een tweede aspect dat een negatieve invloed heeft op ons welzijn is de blootstelling aan toxische stoffen. Hierover is reeds veel gepalaverd en geschreven; vooral veel onzin. Een mens is een fascinerende overlevingsmachine en de lever kan wel wat aan, maar dat het nu net specifieke toxische stoffen zijn die juist de ontgiftingscapaciteit van het lichaam ondermijnen, daar wordt nooit iets over gezegd. Ook het accumulerend en interactieve effect van hormoonverstorende stoffen is sterk onderbelicht in de (gesponsorde) medische wetenschap.

 

Ten derde mogen we de bijwerkingen van (over-) mediatie niet onderschatten. De geschiedenis van de ontwikkeling van geneesmiddelen is een lange en boeiende weg geweest, maar ‘passie voor de wetenschap en filantropie’ zijn de laatste jaren ver te zoeken in de branche. Als financiële motieven de overhand krijgen, dan moeten we op onze hoede zijn. Als men op televisie toch wel heel veel reclame maakt voor bijvoorbeeld pijnstillers, dan is er iets aan de hand, buiten het feit dat er veel mensen elke dag pijn lijden. Dan wordt het interessant om de bijwerkingen onder de loep te nemen en vooral wat eraan te winnen valt. Als elke pil een soort paard van Troje wordt, is het hek van de dam, en dat is wat er nu aan het gebeuren is.

 

Hovertronic biedt een holistische benadering tegenover elk individu en geeft duidelijke richtlijnen voor een gezond leven. Daarnaast valt Hovertronic terug op de basis; de werking van de lichaamscel waar alles mee begint en helaas ook eindigt. Eenmaal de energiecentrales van de cel, de mitochondriën, weer op volle toeren draaien, dan verminderen meteen ook de meeste klachten.

Laat niet langer je lichaam en geest saboteren. Nee, het is niet uw schuld, laat u niets wijsmaken.

 

Doch, wellicht het meest vernieuwende aan Hovertronic is, dat het ook een probleemoplossing biedt voor stress, depressie en slapeloosheid door het leven van de patiënt onder de loep te nemen en bij te sturen waar nodig….

Meer weten over Hovertronic? Second opinion nodig? Afspraak maken? jurgen@vanhover.be.